Valikko Sää MT
Hyvä asiakaspalvelu tärkeää Karstulalle

Maaseudun Tulevaisuudessa on uutisoitu lomituspalveluista Karstulan paikallisyksikön alueelta. Esille on tuotu kaksi yksittäistapausta sekä yleistä tyytymättömyyttä alueen lomituspalveluihin.

Uutisoinnin perusteella lukijalle voi helposti syntyä kielteinen mielikuva Karstulan paikallisyksikön toiminnasta, joten haluamme tuoda esille toisenlaista näkökulmaa asiaan.

Yksittäisiä asiakasasioita emme julkisuudessa käsittele tai kommentoi.

Karstulan paikallisyksikössä noudatettavat yhtenäiset toimintakäytännöt perustuvat toimeksiantaja Melan antamaan ohjeistukseen.

Lomitusalueiden yhdistyminen on voinut herättää asiakkaissa hämmennystä, jos aiemmat toimintakäytännöt ovat alueella olleet erilaisia. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii toki totuttelua kaikilta osapuolilta.

Karstulan paikallisyksikön viimeisin asiakastyytyväisyyskysely vuodesta 2012 tehtiin vuodenvaihteessa. Kyselyyn vastasi 188 lomansaajaa, lähes kolmasosa asiakkaista. Kokonaisarviona lomituspalveluja piti erittäin hyvinä 21 prosenttia vastaajista, hyvinä tai erittäin hyvinä 77 prosenttia.

Arvosanan huono tai erittäin huono antoi kahdeksan vastaajaa eli neljä prosenttia. Kyselyn perusteella paikallisyksikkömme asiakkaat ovat pääsääntöisesti lomituspalveluihin varsin tyytyväisiä.

Jokaisella kansalaisella on oikeus odottaa, että hallinnossa ja virkatoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hyvän hallintomenettelyn periaatteilla pyritään turvaamaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu kaikille asiakkaille.

Nämä ovat myös Karstulan kunnan ja sen lomituspalvelukeskuksen toiminnan lähtökohtia.

Hyvään hallintoon kuuluu myös, että päätöksiin tyytymättömällä on mahdollisuus muutoksenhakuun, jolloin päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja mahdollisia virheellisyyksiä voidaan tarvittaessa tutkia.

Karstulan paikallisyksikön päätöksentekoa ei ole Melan ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden viimeaikaisten muutoksenhakutilanteiden ratkaisuissa arvioitu virheelliseksi.

Karstulan kunta on työnantajana vastuussa työntekijöidensä työturvallisuudesta. Suhtaudumme tähän vastuuseemme varsin vakavasti, joten voimme osoittaa työntekijöitämme vain sellaisiin työkohteisiin, joissa työolosuhteet ovat työturvallisuuslainsäädännön mukaiset. Maatalousyrittäjän vastuulla on huolehtia tilan työympäristön, koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.

Työolojen turvallisuuden todentaminen voi edellyttää lomitushallinnon omien työnjohtokäyntien lisäksi muitakin virallisia lausuntoja ja tarkastuksia. Esimerkiksi rakennusten turvallisuuden arviointi kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, jonka asettaman käyttökiellon katsotaan olevan voimassa niin kauan, kunnes sama viranomainen on sen kirjallisesti purkanut.

Meille Karstulan kunnassa asiallinen asiakaspalvelu on tärkeää. Ristiriitatilanteissakin pyritään löytämään yhteisymmärrys ja välittämään asiakkaille tieto ratkaisujen perusteista.

Pääsääntöisesti tässä on myös onnistuttu: mainitussa asiakastyytyväisyyskyselyssä 84 prosenttia vastaajista piti lomitushallintomme palvelualttiutta ja ystävällisyyttä hyvänä tai erittäin hyvänä.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa paras toimintatapa on ottaa yhteyttä lomitushallintoon, jolloin asiasta voidaan keskustella ja hakea siihen ratkaisua asianosaisen kanssa suorassa vuorovaikutuksessa. Risujen ohella lomitushallinto ottaisi varmasti mielellään vastaan myös ruusuja eli kiitosta hyvästä lomituspalvelujen järjestämisestä, jos asiakkaiden mielestä siihen on aihetta.

Salla Manni

Jaa artikkeli
Facebook Twitter Email
Muut uutiset
Tuonti ei riitä ruokahuoltoon 27.06.2016
Omaa ruokatuotantoa syytä vahvistaa 27.06.2016
Ylipaino on riski 27.06.2016
Kansanäänestys kertoo enemmistön kannan 27.06.2016
Karelian Woodin FSC-sertifikaatti on kunnossa 27.06.2016
Sähkömarkkinoiden kriisistä uusiutuvan energian aikaan 22.06.2016
Sivun alkuun